banner112

สินค้า

  • ST-30H Non-invasive ventilator

    ST-30H เครื่องช่วยหายใจแบบไม่รุกราน

    โซลูชันการระบายอากาศแบบไม่รุกรานประสิทธิภาพสูง - ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ถูกต้อง - เทคโนโลยีการซิงโครไนซ์อัตโนมัติระดับพรีเมียมการซิงโครไนซ์ระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรที่ยอดเยี่ยม 1. โหมดระบายอากาศ Volume Assured Technology (VAT) ประเมินความดันโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับปริมาณน้ำขึ้นน้ำลงเป้าหมายตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยและให้ IPAP ที่เพิ่มขึ้น และ EPAP แผนกที่ใช้: ICU แผนกระบบทางเดินหายใจ แผนกฉุกเฉิน แผนกศัลยกรรมประสาท แผนกผู้สูงอายุแผนกโรคหัวใจ ใช้งานง่าย -Batte ...